2024/04/20

พี่เจ็ด

ชื่อเจ็ด มาจากการที่เจ็ดชอบยับ และชอบจับข่าวเด็ด มีอะไรเด็ดก็ส่งมาให้พี่เจ็ดได้เลยนะเพื่อนเพื่อน